Om Hval Sjokolade

Hval Sjokoladefabrikk ble stiftet 26 februar 1996 som et ASA med ca 30 aksjonærer og 5 ansatte. Vi fikk en omsetning på 3 mill kr i leide lokaler nær sentrum i Sandefjord. Hval ble valgt som logo og merkenavn for å ha en lokal tillknyting til Sandefjord, samtidig som figuren var lett å lage i marsipan og sjokolade. I tillegg var figuren enkel å bruke i markedsføring da vi ikke behøver å skrive bokstavene H V A L i tillegg til figuren / logoen.

Året etter doblet vi omsetningen og kjøpte 5 små biler som vi kjørte rundt om i Vestfold med å solgte varene direkte fra bilene, som ble fylt opp hver morgen full av sjokolade. Staben ble også økt med ytterligere 3 personer. Det var nå 5 selgere med hver sin lille varebil og omsetningen økte stadig til 9 mill kr det 3 året. Vi trengte nå bedre maskiner og la ut aksjer i en offentlig emisjon på 6 mill kr. som medførte at vi fikk hele 450 nye aksjonærer. Kursen på emisjonen var 8 kr. Og den gikk videre til 12 kr. Omsetningen økte videre til 12 mill kr og plassen ble for liten. Hval flyttet til Fokserød v /E 18 og leide nå lokaler som var 3 ganger større og den nye automatiske sjokoladestøpemaskinen ble flyttet dit.

Planen var å leie ut 1/3 av lokalene men innen vi hadde flyttet ferdig trengte vi alle de 1500 kvm i det moderne bygget som bare var noen få år gammelt.
Marsipanproduksjonen økte også kraftig så det ble gjennomført ytterligere en rettet emisjon mot eksisterende aksjonærer for å finansiere en ny marsipanlinje. Omsetningen passerte nå 20 mill kr, og det var Candyking sitt inntog i løsvekt som gjorde at vi også fikk en kraftig økning i salget, og Candyking var nå vår største kunde med ca 50 % av omsetningen.
Den stadige økte omsetning og behov for nye maskiner medførte at Hval ikke klarte å få overskudd, men emisjonene hadde medført at Hval hele tiden har hatt en sterk egenkapital på over 50 %, ved at kapitalbehovet for det meste var egenkapitalfinansiert. Produksjonen gikk nå etter hvert 24 timer i døgnet 6 dager i uken, og den siste dagen måtte maskinene rengjøres, og det var ikke rom for å øke produksjonen. Omsetningen nærmet seg nå 30 mill kr og det var 12 ansatte.
Begge produksjonslinjene ble lagt ut for salg, og den brukte marsipanlinjen ble solgt til Moskva, mens den nyere sjokoladelinjen som også var på 30 cm bredde ble solgt til London.

Det ble så gjennomført en ny emisjon på kr. 3,20 etter en splitt av aksjen og to helt nye spesialtilpassede linjer ble kjøpt fra Danmark. Kapasiteten på sjokoladelinjen på 80 cm bredde økte nå fra 150 til 500 kg pr time, mens for marsipanlinjen økte kapasiteten tilsvarende fra 150 til nå en dobbel bredde på 80 cm med 600 kg pr time. Dette medførte at produksjonen gikk ned til et skift og kun to skift før jul, på 4 dager i uken med vaskedag på fredager og fri lørdag og søndager. Den økte kapasitet medførte også at lønnskostnadene pr produsert time gikk ned, og videre ekspansjon var sikret.
Bygget ble utvidet til det dobbelte, og lageret kunne nå økes slik at vi kan kjøre lengre serier med mindre avbrekk. Candyking økte sitt kjøp fortsatt og Hval passerte 30 mill kr. I omsetning og fikk i 2005 et overskudd på 2 mill kr. Vår mest solgte sjokolade ”Fargeplett” som vi hadde mønsterbeskyttet ble kopiert av våre konkurrenter. Hval fikk et svikt i salget på grunn av denne kopieringen, samt en rekke klager da forbrukerne ikke kunne se forskjell, men trodde vi hadde byttet råvarer til en dårligere kvalitet da smaken var forskjellig. Hval tok ut stevning da de ikke ville stanse salget av kopien og heller ikke betale for lisens. Hval vant denne saken og fikk erstatning . Hval lager den beste sjokoladen og marsipanen i Norge.

Hval har vunnet en rekke tester også blindtester på marsipan. På sjokolade er det Hval som har mest av de beste råvarene som bl.a. kakaosmør og ikke billige fettalternativer som vi ser at andre bruker. Det viktigste er imidlertid at man kjenner på smaken, så kan man avgjøre selv.

I 2007 etablerte Hval 6 egne butikker under navnet ”Sjokoladeriet” som vi også har registrert og beskyttet mot kopiering. Det viste seg tungt å drive egne butikker med an svar for ansatte fra Kristiansand til Elverum, fraværet ble stort og kostnadene høye. Vi besluttet derfor å snu litt på konseptet og heller sette deler av innredningen inn hos andre som en ”Shop in Shop” løsning. Vi hadde pr oktober 2009 etablert 15 slike avdelinger, der Hval ikke er ansvarlig for lønninger og husleie.
I løpet av 2009 og 2010 hadde vi et samarbeid med salgsselskap med ca 14 selgere på salg av våre nye store poser til dagligvaremarkedet. De var ikke våre bestselgere, så de ble faset ut og overtatt av Nille, som selger dem i stort omfang til lave priser. Hval gjennomførte en ny emisjon og har nå 27 mill. aksjer .

Satsingen på poser medførte at vi måtte skaffe oss pakkemaskin for poser. Vi gjennomførte derfor en rettet emisjon mot daglig leder og styrets formann på til sammen 3 mill aksjer. Selskapet har pr Januar 2016 antall aksjer: 27 mill.stk.
I 2013 kom vi inn med PL(privat label) til to kjeder på julemarsipan, den ene avslutter prosjektet.
Hval kjøpte lagerbygget av daglig leder.

I 2014 satser vi på noen mindre stå poser til dagligvare på 150 g med Marsipan, Melkesjokolade og Nougat og i 2016 kommer lakris

R. Rune Forsberg
( daglig leder og konditormester )